کتاب

Crusader Castles in the Holy Land

۵۱Z9DQXC56L._SY344_BO1,204,203,200_کتاب Crusader Castles in the Holy Land 1097-1192 را می‌توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

2004-28579 (5.8 MiB, 610 downloads)

خراسان و ماورالنهر (آسیای میانه)

khorasan varjavand aکتاب خراسان و ماورالنهر (آسیای میانه) نوشتۀ بلنیتسکی با ترجمۀ زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

Khorasan-va-mavara-o-nahr (5.6 MiB, 169 downloads)

A Companion to Ancient Epic

۱۴۰۵۱۰۵۲۴۰کتاب A Companion to Ancient Epic (Blackwell Companions to the Ancient World) را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

Foley (ed ) 2005 A Companion To Ancient Epic (Blackwell Companions To The Ancient World) (8.8 MiB, 536 downloads)

A COMPANION TO ANCIENT HISTORY

۵۱ZxNeFPk+L._SY344_BO1,204,203,200_کتاب A COMPANION TO ANCIENT HISTORY را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

Erskine (ed ) 2009 A Companion To Ancient History (Blackwell Companions To The Ancient World) (6.1 MiB, 298 downloads)

A Companion to Greek Religion

a compکتاب A Companion to Greek Religion را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید.

78119748-A-Companion-to-Greek-Religion-CuPpY (5.5 MiB, 995 downloads)