نگارستان

فیروز باقرزاده

photo_2017-02-11_11-59-21

پرویز ورجاوند و فیروز باقرزاده | نخستین همایش جهانی خشت خام ۱۳۵۱

پرویز ورجاوند

 

 

parviz

نشسته از راست: محمدحسن سمسار، پرویز ورجاوند، عزت الله نگهبان، یحیى ذکاء، ایستاده از راست: محمدیوسف کیانى، جبل عاملى، ؟، صادق ملک شهمیرزادى و آندرانیک هویان