خبر

روند پژوهش در باستان‌شناسی

IMAGE634920410649547409پژوهشکدۀ باستان‌شناسی بیست‌وچهارمین نشست تخصصی باستان‌شناسی را برگزار می‌کند که در آن دکتر کامیار عبدی، سخنرانی‌ای با نام «روند پژوهش در باستان‌شناسی» انجام خواهد داد.

این سخنرانی روز دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن همایش پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار می‌شود و ورود علاقه‌مندان آزاد است.

گزارش دومین فصل کاوش تپه دشت (سیستان)

پژوهشکدۀ باستان‌شناسی بیست‌وسومین نشست تخصصی ارائه گزارش به همکار را به سخنرانی دکتر مهدی مرتضوی اختصاص داده است. وی در این سخنرانی گزارش دومین فصل کاوش تپه دشت (سیستان)را ارائه می‌کند.

این سخنرانی روز شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن همایش پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار می‌شود و ورود علاقه‌مندان آزاد است.