میراث فرهنگی

میراث فرهنگی یک ملت، نشانه‌هایی از تاریخ یک فرهنگ و یک ملت به شمار می‌رود که روح آن ملت در وجود آنها جنبۀ ابدیت و نوینی به خود می‌گیرد. میراث فرهنگی یک ملت بیانگر هویت فراموش‌نشدنی آن مردم است و عامل مؤثری در جهت شناختن خویش و شناساندن خود به دیگران به شمار می‌رود.
دکتر پرویز ورجاوند

باستان‌شناس و باستان‌شناسی

در قرن اخیر، دو علم هستند که تاریخ را گسترش داده‌اند: یکی از جهت زمانی و دیگری از جهت مکانی. اول به قول رشتی‌ها از دومی شروع می‌کنیم: آن علم که تاریخ را از محدودیت مکانی نجات داد علم فضا بود. موشک فضاپیما آدمی را یه قاره ششم – که ماه باشد – برد و صفحه یا بهتر بگویم جلد ششمی بر پنج جلد تاریخ عالم افزود که البته هنوز اول کار است، ولی ما می‌دانیم که شب دراز است و قلندر بیکار. اما علم نخست که از محدودیت زمانی تاریخ را نجات داد، همین باستان‌شناسی بود، که وقتی دید از پیش نمی‌شود جلو رفت و راه آتیه بسته است، از پشت شروع به کاوش کرد و گفت: از این راه نشد، از آن راه، باستان‌شناس تاریخ را به پیش از اسلام برد و وقتی دید کسی با او درنیفتاد، پس به پیش از میلاد آشنایش کرد و آنگاه تاریخ‌های پیش از المپیک را برایش خواند و چون دید عالم ابتدا ندارد و کسی هم به حرفش ایراد نمی‌گیرد حالا بحثی پیش کشیده که عنوان تاریخِ پیش‌ازتاریخ دارد و نقطه اتکای آن هم همان چند تا سفال و کاسه کوزه شکسته است و چند تا سنگ سرتیز – که باستان‌شناس روی آن کار می‌کند – و دو سه تا نقش‌ونگار ابتدایی شکسته بسته پنجه کلاغی که فی‌المثل در غار هوتو یا تپه گیان به دست می‌آورد. تاریخ هفت هزار ساله را می‌خواهد هفتاد هزار ساله کند. ما تاریخ را از این نمی‌توانیم جلو ببریم ولی باستان‌شناسی چاه را پای دریا کنده. ما را به هزاره‌های دور و دراز پیش‌ازتاریخ دارد پیوند می‌دهد ... .
باستان‌شناسی دارد صفحات و فصول این کتاب را به تدریج پیدا و وصله‌پینه می‌کند و در دسترس اهل تاریخ می‌گذارد. او سرنا را از سر گشادش به صدا درآورده است و اتفاقاً آهنگ دلپذیری نیز از آن برخاسته است. باستان‌شناسی هر چه بیشتر به آن طرف وارد می‌شود، در واقع بیشتر آب به آسیاب کهنۀ تاریخ می‌ریزد. باستان‌شناسی تاریخ را از اوهام و خرافات نجات می‌دهد، تارهای عنکبوتی بعضی افسانه‌ها که خود ما مورخین اصرار داریم آنها را بر گرد حوادث تاریخی ببینیم، باستان‌شناسی آنها را پاره می‌کند و دور می‌اندازد و حقیقت را روشن می‌کند. اگر این نیروی افشاگر باستان‌شناسی نبود، هنوز هم اهل تاریخ، مثل مگس که در دام نیرومند عنکبوتی گرفتار شده باشد، فقط در حول‌وحوش همان تارها «وزوز» می‌کرد ... .
زنده‌یاد استاد دکتر محمدابراهیم باستانی‌پاریزی

باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران 

aکتاب باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران، از آغاز تا سپیده‌دم روستانشینی نوشتۀ دکتر حامد وحدتی‌نسب و شاهین آریامنش را پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر کرده است.
این کتاب که جان دی اسپت استاد انسان‌شناسی دانشگاه میشیگان امریکا پیش‌گفتار بلندبالایی بر آن نگاشته است به سرگذشت زیست انسان‌ریخت‌ها و انسان در جهان در دورۀ پارینه‌سنگی از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار سال تا ۱۲ هزار سال پیش در جهان به‌ویژه ایران می‌پردازد و حضور انسان‌های نخستین همچون انسان راست‌قامت، انسان گُرجی، انسان ماهر، انسان نئاندرتال و همچنین انسان هوشمند و انسان هوشمندِ هوشمند را در ایران در محوطه‌ها و غارهایی چون پل باریک، کوهپایه‌های سهند، دربند، گنج‌پر، غار کُنجی، کوهرنگ، مکران، میرک، قلعه‌عسکر دماوند، قمرود و … واکاوی می‌کند.
این کتاب شامل هفت فصل است. فصل نخست به تاریخچۀ باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در جهان می‌پردازد. در فصل دوم پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران چکیده‌وار بررسی شده است. فصل سوم به دورۀ پارینه‌سنگی قدیم ایران می‌پردازد. فصل چهارم به انسان نئاندرتال و پارینه‌سنگی میانی ایران اختصاص یافته است. فصل پنجم به پارینه‌سنگی جدید ایران و حضور انسان هوشمند و انسان هوشمندِ هوشمند در ایران پرداخته است. فصل ششم به دورۀ بسیار مهم فراپارینه‌سنگی / میان‌سنگی در ایران پرداخته است و فصل هفتم به بحث و برآیند اختصاص یافته است. واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی و همچنین نقشۀ رنگی محوطه‌های پارینه‌سنگی ایران از پیوست‌های این کتاب است.

کتاب باستان شناسی پارینه سنگی ایران در ۵۰۰ صفحه و بهای آن ۲۸ هزار تومان است.

PrintFriendly and PDF