راهنمای نگارش

«فره‌وشی» مجله‌ای با موضوع ایران‌شناسی (باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی و دانش‌های پیوسته) است که هر سال در دو شماره به چاپ می‌رسد.

خواهشمند است پیش از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید.

الف) ساختار مقاله
– چینش مقاله به این گونه باشد: نام مقاله، چکیده (حدود ۱۰۰ واژه)، کلید واژگان (چهار تا شش واژه)، درآمد، روش پژوهش، متن اصلی پژوهش، بحث و برآیند مقاله، سپاسگزاری، پی‌نوشت‌ها و کتابنامه باشد.

ب) شیوۀ سامانش کتابنامه
– تنها جستارهایی در پایان مقاله نوشته شود که در متن مقاله به آن ارجاع داده شده است.
– جستارهایی که در متن به آن‌ها استناد شده است در پایان مقاله (نه در پایین هر صفحه) به گونۀ پی‌نوشت و کتابنامه نوشته شود.
– در هنگام سامانش کتابنامۀ مقاله، اگر از جستارهای فارسی و نا فارسی بهره برده‌اید، نخست جستارهای فارسی و سپس جستارهای نا فارسی را بنویسید: الف) فارسی؛ ب) نا فارسی. همۀ جستارهای مقاله چه کتاب و چه مقاله و … بر پایۀ نام‌خانوادگی نویسنده در سیاهۀ الفبایی ساماندهی شود.
مزداپور، کتایون، ۱۳۸۲، گناه ویس، تهران، اساطیر.
مجیدزاده، یوسف، ۱۳۷۰، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

Alizadeh. A. 1988, “Socio-Economic Complexity in Southwestern Iran During the Vth and IVth Millennia B.C: The evidence From Tall-I Bakun A” Iran, 26: 17-34.

Hole. f. 1987, The archaeology of Western Iran. Settlement and Society From prehistory to the Islamic conquest،(ed.) Washington: Smithsonian Institution Press.

Coon, C. S. 1950a, The Eastern Cove at Hazar Merd, Sumer, Vol. 6, No. 1, pp. 91-92.

Coon, C. S. 1950b, The Skulls from Tell Hassuna, Sumer, Vol. 6, No. 1, pp. 93-96.

Hakemi, A. 1997a, Shahdad: Archaeological Excavations of Bronze Age Center in Iran, Rome: Oxford and IBH Publishing Company.

Hakemi, A. 1997b, “Kerman: The Original Place of Production of Chlorite Stone Objects in the 3rd Millennium B. C.”, East and West, 47: 11-40.

– در متن مقاله هر کجا که به ارجاع نیاز است، درون کمانک نام نویسنده، تاریخ چاپ و شمارۀ صفحۀ آن نوشته شود. (مجیدزاده، ۱۳۷۰: ۳۲)، (Alizadeh 1988)  و  (Hole 1987: 20)؛ در صورتی که از یک نویسنده ۲ یا چند مقاله یا منبع استفاده شده که همۀ آن‌ها در یک سال منتشر شده است؛ آن‌گاه می‌بایست از حروف a و b و … برای ارجاعات انگلیسی و از حروف الف و ب و … برای ارجاعات فارسی بهره برد و به ترتیب سال (از قدیم به جدید) نوشته شود. (نمونۀ Coon و  Hakemi).

ج) نکات دیگر
– نام، نام‌خانوادگی، جایگاه علمی (اختیاری)، نامه‌نگار اینترنتی و شماره تلفن نویسنده (ها) و مترجم (ها) در صفحۀ نخست مقاله نوشته شود.
– مقاله روی یک کاغذ  A4، با قلم B Mitra نوشته شود و در پیکرۀ (قالب) نرم افزار Word 2007 یا Word 2010 ارایه شود.
– عکس‌ها و تصاویر  ارتباط مستقیمی با مقاله داشته باشد و تعداد آن بیش از  ۸ عدد نباشد همچنین افزون بر اینکه در پروندۀ متنی فرستاده می‌شود، به گونه‌ای جداگانه با پسوند TIFF و DPI 300 نیز ارایه شوند.

– رعایت فاصله‌ها، نیم‌فاصله‌ها و قواعد نگارشی، بایستی در مقاله رعایت شده باشد.
– برابرهای اعلام و اصطلاحات نوآیین برای اینکه با ارجاعات درون متنی اشتباه نشود به صورت پی‌نوشت ارایه شوند. از دادن برابرهای غیرایرانی بدون نیاز خودداری شود.
– مشخص کردن و شماره‌گذاری طرح‌ها و عکس‌ها مانند نمونه انجام شود: الف) همۀ طرح‌ها و نقشه‌ها با واژۀ «شکل» مشخص شود (شکل ۱، ۲، …)، ب) همۀ عکس‌ها با واژۀ «تصویر» مشخص شوند. (تصویر ۱، ۲ و …).
– اگر مقاله‌ای نافارسی را به فارسی برگردانده‌اید، نسخه‌ای از متن اصلی، مشخصات کامل کتاب‌شناسی و چکیده‌ای از برگردان فارسی را همراه مقاله بفرستید.
– گروه داوران در رد یا پذیرش مقاله‌ها آزاد است.
– مقاله‌های فرستاده شده نزد دست‌اندرکاران «فره‌وشی» به یادگار می‌ماند.
«فره‌وشی» در اصلاح مقاله‌هایی که نیاز به ویرایش (ادبی) داشته باشد آزاد است.
– مقاله‌های چاپ شده در «فره‌وشی» بیانگر دیدگاه نویسندگان آنان است و بیانگر دیدگاه «فره‌وشی» نیست.
– نویسندگان و مترجمان گرامی با وارد شدن به تارنمای اینترنتی نشریۀ فره‌وشی به نشانی www.faravashi.ir مقالۀ خود را بفرستند یا به ایمیل faravashi[@]yahoo.com ارسال کنند.