دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

نام و نام خانوادگی: حکمت‌اله ملاصالحی

 

تحصیلات

کارشناسی, ۱۳۵۴, باستانشناسی, تهران

دکتری, ۱۳۶۴, باستانشناسی, آتن

 

عناوین دروس

اسطوره شناسی، کارشناسی

اصول ومبانی انسان شناسی، کارشناسی

بررسی تمدن باستانی ازنظرقران، کارشناسی

تاریخ یونان وروم، کارشناسی

شناخت ادیان، کارشناسی

فرهنگ وتمدن ساسانی، کارشناسی

مبانی باستانشناسی، کارشناسی

باستانشناسی ماقبل تاریخ ایران، کارشناسی ارشد

سمینار، دکتری Ph.D

شناخت شناسی درباستان شناسی، دکتری Ph.D

 

راهنمایی پایان نامه

مقدمه ای برپیکرک وپیکرکسازی درجوامع انسانی،مطالعه موردی پیکرکهای تپه زاغه ،دشت قزوین، وحید عسکر پور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷/۰۶/۰۵

پژوهشی در بقایای فرامعیشتی درباستان شناسی واهمیت آندرتبیین و بازسازی نظام های ادراکی در دوره باکونaa، سیما یراللهی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷/۰۷/۱۰

معرفی وگاهنگاری نسبی محوطه باستانی “سمال سروه”استان چهارمحال وبختیاری براساس داده های سطحی، نوشین کبوتری، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۰۷/۰۷

تحلیل ژئوماتیک پراکنش محوطه های پیش از تاریخی بخش سرفیروزآباد کرمانشاه، وحید عسکرپور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۳/۰۹

دیدگاه انرژیک وکاربرد آن درباستان شناسی پیش از تاریخ ، عباس یلوه ای، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

 

مشاوره پایان نامه

ساختارگرایی در باستان شناسی ومطالعه موردی ساختار گرایانه تخت جمشید، فرناز ملک، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸/۰۹/۲۱

 

تحقیقات در دست انجام

ملاصالحی ، حکمت اله . “مطالعه مصنوعات سنگی تپه زاغه.” ۱۳۸۹ – .

 

کتاب‌های تالیفی

ملاصالحی ، حکمت اله . “جلوه های کهن هنر آیینی.” : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “زیبایی و هنر از منظر و حیاتی اسلام.” : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درآمدی بر معرفت شناسی باستانشناسی.” : موسسه تحقیقات توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۲٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “جستاری در فرهنگ، پدیده موزه و باستانشناسی.” : موسسه تحقیقات توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶٫

ابراهیم برزگر، علی محمد کاردان ، علی رضاییان ، محمد حسن تمدن ، احمد فرجی دانا، حسین شکویی ، ابراهیم مقیمی ، حکمت اله ملاصالحی ، مرتضی کتبی ، احمد احمدی ، ناصر تکمیل همایون ، محمود متوسلی ، مهدی ابراهیمی نژاد ، ارسلان کلفام ، اصغر پورعزت و عباس منوچهری . “مطالعات میان رشته ای در ایران.” : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “باستان شناسی در بوته معرفت شناختی.” : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “انسان، فرهنگ و سنت: مجموعه مقالات.” : شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “دیوان حافظ از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی.” : سکه شفیعی، ۱۳۸۸٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Molla salehi , Hekmat allah . “Philosophy of Archaeology Its Problems.” ANNUAIRE SCIENTIFIQUE de la facultede philosophies de 1 universite d Athens -, no. 38 (2006): -.

Molla salehi , Hekmat allah , محمد سعیدپور , and حامد وحدتی نسب . “Palaeolithic Levalloisian assemblages from Boeen Zahra in the Qazvin plain.” Antiquity 320, no. 83 (2009): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “عشق در اشعار پارسی.” ارائه در بنیاد اوناسیس -، — (۱۱۱۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “کشف باستان شناسانه تاریخ.” یادنامه گردهمایی باستان شناسی (شوش) -، — (۱۳۷۳): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “داستان و حیانی و مکاشفه مثالی.” ادبیات ۳، — (۱۳۷۴): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “در آمدی به باستان پژوهی.” باستان پژوه ۳۲، ۴ (۱۳۷۸): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “درآمدی بر فقر تفکر نظری در باستان شناسی ایران.” باستان شناسی نظری -، — (۱۳۷۹): ۱-۳۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “میراث فرهنگی و مسئله هویت.” روزنامه اطلاعات -، — (۱۳۸۱): ۱۱۰-۱۱۳٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “خانه تاریک تاریخ وپیل باستانشناسی.” باستان پژوه -، ۱۱ (۱۳۸۲): ۱۱-۱۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “موزه وجهی از رویکرد وتحول بنیادین در نظام معرفتی جدید.” موزه -، ۴۰ (۱۳۸۳): ۹-۱۲٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تاملی در مرگ اندیشی حکمت مولویه و مفهوم شهادت در مثنوی.” مجموعه مقاله فرهنگ ایثار و شهادت -، — (۱۳۸۴): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “مقدمه ” کتاب دیوان حافظ شیرازی “.” مقدمه کتاب -، — (۱۳۸۵): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “امام خمینی منادی آزادی.” رسول آفتاب (ویژه نامه) -، — (۱۳۸۵): -.

ملاصالحی ، حکمت اله ، مرجان مشکور ، احمد چایچی امیرخیز و رحمت نادری . “گاه نگاری محوطه پیش از تاریخی زاغه در دشت قزوین.” باستان پژوه ۲، ۴ (۱۳۸۵): ۲۶-۴۶٫

، زهره شیرازی ، مارگارتاتنگبرگ ، مرجان مشکور و حکمت اله ملاصالحی . “گزارش مقدماتی مطالعات باستان گیاه شناسی در تپه زاغه : تلاش برای بازسازی پوشش گیاهی دشت قزوین در هزاره ششم پیش از میلاد.” باستان پژوه ۲، ۴ (۱۳۸۵): ۱۲۷-۱۳۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درآمدی بر پدیده آرکئولوژی و مطالعات میان رشته ای.” مجله مطالعات میان رشته ای دانشگاه علامه طباطبائی -، ۲۰۵ (۱۳۸۶): ۱۵۲-۱۴۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “شوش ، شهر ریشه ها.” باستان پژوه ۲، ۳ (۱۳۸۶): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “باستان شناسی ضخره نگاره های جنوب قزوین.” باستان پژوه ۲، ۳ (۱۳۸۶): -.

ملاصالحی ، حکمت اله ، حسن فاضلی ، رحمت عباس نژاد و — عزیزی . “گزارش توصیفی کانتکست های تپه قبرستان در تابستان ۸۵٫” تغییرات سیاسی اجتماعی دشت قزوین ، کاوشهای باستان شناسی تپه قبرستان (مجموعه مقالات) -، — (۱۳۸۶): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “بنیانهای آیینی نخستین جوامع شهری و فرهنگ و ایین شهر نشینی.” همایش صد سال بلدییه در ایران -، — (۱۳۸۷): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “بافانوس فلسفه درپیچ لاخ باستان شناسی.” باستان پژوه ۳، ۵ (۱۳۸۷): ۱-۱۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “به یاد آن که هم به نام دانشور بود و هم به صفت.” باستان پژوه ۱، ۱۰-۱۱ (۱۳۹۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “هخامنشیان افتتاح عهدی نبوی در عصر سرنوشت ساز.” باستان پژوه ۱، ۱۱ (۱۳۹۱): -.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

ملاصالحی ، حکمت اله . “سر گفتار باستان شناسی.” باستانشناسی و مطالعات میان رشته ای ۱، ۲ (۱۱۱۱): ۶-۱۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “قرار گاه وحی.” نامه فرهنگ ۳، ۹ (۱۳۷۲): ۳۶-۳۲٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تمایز و تفاوت فرهنگی.” نامه فرهنگ ۳، ۴ (۱۳۷۳): ۶۸-۸۹٫

، ستلیوس پاپالکساندرو پولوس و حکمت اله ملاصالحی . “مفهوم دین دراندیشه الیاده.” کیهان فرهنگی -، ۱۱۳ (۱۳۷۳): ۳۰-۳۵٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “معارضه دین وفلسفه.” نامه فرهنگ -، ۱۸ (۱۳۷۴): ۸۶-۹۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “معماری و صور جلالی.” کیهان فرهنگی -، ۱۳۰-۱۳۱ (۱۳۷۵): ۵۱-۵۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “ما و شرایط جدید تاریخی.” نامه فرهنگ ۷، ۲۵ (۱۳۷۶): ۱۱۶-۱۲۵٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “بسط پذیری فرهنگ : قابلیت ها و فرهنگ ها.” نامه فرهنگ -، ۲۹ (۱۳۷۷): ۷۳-۶۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “در آمدی بر باستان پژوهی ۲٫” باستان پژوهی ۱، ۲ (۱۳۷۷): -.

، نیکلای بردیایف و حکمت اله ملاصالحی . “فلسفه وجود،تجربه معنوی وانسان متعالی.” نامه فرهنگستان -، ۳ (۱۳۷۷): ۶۶-۵۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “در آمدی بر باستان پژوهی ۳٫” باستان پژوهی -، ۳ (۱۳۷۷): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “در آمدی بر باستان پژوهی ۴٫” باستان پژوهی -، ۴ (۱۳۷۸): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “موزه پدیده شرایط جدید تاریخی.” موزه ها ۲۲، ۲۲ (۱۳۷۸): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “باستان شناسی، کیمیاگری روی خاک.” مدت ۲۹، ۲۹ (۱۳۸۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “تحقیقر علوم انسانی ، تضعیف انسان و شأن انسان بودن.” مدت -، ۳۱ (۱۳۸۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “فلسفه باستان شناسی در جهان مدرن.” گاه نامه آوای باستان -، ۲ (۱۳۸۲): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “تأملی دربرخی جنبه های بنیادین رابطه فرهنگ وهنر.” نامه فرهنگ -، ۵۰ (۱۳۸۲): ۴۰-۴۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تأملی در مسائل کلان معرفت شناختی باستان شناسی.” فلسفه -، ۸ (۱۳۸۳): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “تاملی در مسئله پیوستها وگسستهای تاریخی.” نامه فرهنگ -، ۳ (۱۳۸۳): ۶۷-۶۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “گذاری بر محوطه پیش از تاریخی زاغه در دشت قزوین.” مدت -، ۴۴ (۱۳۸۳): ۴۱-۳۸٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درآمدی به مبانی نظری باستان شناسی دین.” باستانشناسی و مطالعات میان رشته ای -، ۲ (۱۳۸۴): ۱۰۱-۱۲۸٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “زیارت و دیانت یا جهانگردی و سیاحت؟.” فصلنامه وقف میراث جاویدان -، ۵۲ (۱۳۸۴): ۶۳-۷۴٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “اینک انسان مرده است.” خردنامه همشهری ۵، ۵ (۱۳۸۵): ۶۹-۷۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “اینک انسان مرده است/ سنت در بوته آزمون تاریخی.” خردنامه همشهری -، ۵ (۱۳۸۵): ۶۹-۷۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “انسان وجود منتظر.” خردنامه همشهری -، ۶ (۱۳۸۵): ۸-۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “مقوله زیبایی شناسی ظرافت و برخی از صور آن در هنر دوره صفویه.” گلستان هنر ۵، ۳ (۱۳۸۵): ۱-۱۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “جستاری در معضل گذار از ماده به متن در باستان شناسی.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه تهران ۵۷، ۵ (۱۳۸۵): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “ایستاده در مرز دو عالم.” خردنامه همشهری -، ۱۱ (۱۳۸۵): ۴-۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “حکمت و عرفان مولوییه.” همایش بین المللی ششصدمین سال مولانا زیر نظر غلامرضا اعوانی -، — (۱۳۸۶): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “جستاری در نارسایی های تجربی دانش باستان شناسی.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه تهران ۵۸، ۲-۱۸۴ (۱۳۸۶): ۱۵۲-۱۳۳٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “آنسوی خنده ( تاملی در مقوله زیبایی شناسی طنز ).” خردنامه همشهری -، — (۱۳۸۶): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “زیبا شناس جلال ومضامین جلالی در شعر حافظ.” فیلسوف فرهنگ: جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی -، — (۱۳۸۷): -.

ملاصالحی ، حکمت اله و شقایق هورشید . “بررسی شرایط زیست محیطی وساختارهای اجتماعی – آیینی هزاره های پنجم وچهارم قبل از میلاد درجنوب کرمان ( دره صوغان ) به مرکزیت تپه یحیی.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه تهران ۵۹-۱۸۴، ۴-۱۸۶ (۱۳۸۷): ۲۲۵-۲۷۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله و سیما یدالهی. “تآملی در شاخص سبک ونماد در مطالعه شو.اهد باستان شناختی ونقش آنها در میزان دسترسی به حوزه ادراکات گذشته.” مطالعات باستان شناسی دوره نخست ، ۱ (۱۳۸۸): ۱۸۵-۱۹۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله و سیما یدالهی. “تاملی درشاخص سبک و نماد درمطالعه شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی ما به حوزه ادراکات گذشته.” مطالعات باستانشناسی ۱، ۱ (۱۳۸۸): ۱۸۵-۱۹۸٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “باستان شناسی ومسایل فلسفی آن.” مجله علمی_ پژوهشی دانشکده فلسفه آتن ۳۸، ۲۰۰۷-۲۰۰۸ (۱۳۸۸): ۵۰۳-۵۱۲٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تأثیر وتآثر تاریخ وباستان شناسی.” کتاب ماه ( تاریخ و جغرافیا) جدید، ۱۳۷ (۱۳۸۸): ۶-۲۲٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تحلیلی معرفت شناختی بر باستان شناسی دین.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی – دانشگاه تهران ۶۰، ۱۹۰ (۱۳۸۸): -.

، سیدرحیم خوش نظر، غلامرضا اعوانی ، حکمت اله ملاصالحی و حبیب الله آیت اللهی . “دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتاثیر آن برسا حت هنر.” هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی ۲، ۴۲ (۱۳۸۹): ۵-۱۴٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “تاملی در باب تاریخ غربی در قیاس با تاریخ وحیانی.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه دوره، ۴۸و۴۹ (۱۳۸۹): ۲۴۰-۲۴۳٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “خروج دجال از صحنه نمایش-تاریخ کنونی وتاریخ فراروی با تاملی در باب دورههای تاریخی.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ندارد، ۴۶و۴۷ (۱۳۸۹): ۲۸۴-۲۸۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “منش ایرانی بودن و هویت ایرانی.” کتاب ماه (کلیات) -، ۱۱۰ (۱۳۸۹): ۴-۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله و یوسف حسن زاده. “درآمدی برسه کاشی لعابدار از قالایچی.” Elam and Persia(includes papers from a meeting of the American Schools… 2011، ۲۰۱۱ (۱۳۸۹): ۴۰۷-۴۱۹٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “در انتظار افتتاخ تاریخ متعالی، انفسی وآسمانی تر.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ندارد، ۵۴ و۵۵ (۱۳۹۰): ۲۹۷-۳۰۰٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درام سوگناک انسان بودن.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۵۶-۵۷، ۵۶-۵۷ (۱۳۹۰): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “یونان پیش از متفکران .” چهردهمین گردهمایی تخصصی تاریخ فلسفه ۰، ۰ (۱۳۹۰): ۱۳-۶٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درام سوگناک انسان بودن ….” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ندارد، ۵۶و۵۷ (۱۳۹۰): ۲-۱۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “درآوردگاه تاریخ.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۶۰-۶۱، ۶۰-۶۱ (۱۳۹۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “در آوردگاه تاریخ/توجهی به انفتاح متعالی در عصر سیادت تاریخ سکولار.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۶۰-۶۱، ۶۰-۶۱ (۱۳۹۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “خلاقیت امانت سنگین انسان.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه -، ۶۲,۶۳ (۱۳۹۱): ۲۴۸-۲۵۳٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “شواهد آیینی هز برچسب ها وصورت های مفهومی عرفی تا مفهوم سازی ها ومعنا کاوی های باعیار ومعیار.” پیام باستان شناس سال ۹، ۱۷ (۱۳۹۱): ۱-۱۷٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “از معبد موزه ها تا موزه های عالم مدرن.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۶، ۶۴-۶۵ (۱۳۹۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “شرق و غرب افسانه یا واقعیت.” ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ۶، ۶۴-۶۵ (۱۳۹۱): -.

ملاصالحی ، حکمت اله . “هفته ی سیاه میراث و دهه های سوگ میراثیان.” ماهنامه فردوسی ۱۰، ۹۸-۹۹ (۱۳۹۱): -.

 

همایش‌های بین المللی

Molla salehi , Hekmat allah . “vrn burial in ancient bronz age of aegean sea.” کنگره بین المللی باستان شناسی پیش از تاریخ یونان ۱۹۷۹,.

Molla salehi , Hekmat allah . “eros in persian poet.” بنیاد اوناسیس ۲۰۰۱, Athens.

Molla salehi , Hekmat allah . “encounter as naturak potentiality of man.” همایش فرهنگی دلفوس ۱۹۸۹,.

Molla salehi , Hekmat allah . “the symbolism of light and fire in ancient greek and persiqn world.” همایش دوستی ایران و یونان ۱۹۸۶, Athens.

Molla salehi , Hekmat allah . “the aspects of death in the an cient mediterranean civilization.” همایش بین المللی تاریخ در یونان فراژه ۱۹۸۷, Athens.

Molla salehi , Hekmat allah . “ritaalization as representation of power in prehistoric societies of iran and aegean sea.” دومین همایش بین المللی طربقه و قدرت در تاریخ تمدن ۲۰۰۲, Saint Petersburg.

 

همایش‌های داخلی

ملاصالحی ، حکمت اله . “خلق انسان روحانی دو حکمت و عرفان مولویه.” هشتصدمین سال تولد مولانا، تهران.

ملاصالحی ، حکمت اله . “کشف باستان شناسانه تاریخ.” گردهمایی باستان شناسان، شوش.

ملاصالحی ، حکمت اله . “تأملی در جنبه های آئین آب در سقا تالارهای مازندران.” همایش آئین های ایرانی نیایش آب، تهران.

ملاصالحی ، حکمت اله . “موزه وجهی از رویکرد وتحول بنیادین در نظام معرفتی جدید.” موزه وهویت ملی، تهران، اردیبهشت ۲۶-۲۶، ۱۳۸۳٫

ملاصالحی ، حکمت اله . “خلاقیت و حیات دینی بشر.” همایش قرآن کریم و هنر، تهران، مرداد ۲۴-۲۴، ۱۳۹۱٫